Kedjan – förstärkt stöd till de drabbade

Hand i hand

MADD har under våren påbörjat arbetet med att förstärka insatserna för de som drabbats av rattfylleri, vilket ju är MADDs huvuduppgift. Vi har utifrån forskningsrapporten ”Drabbad av rattfylleri” som tagits fram av Lars Olov Sjöström, MHF och Jörgen Lundälv, Umeå universitet kunnat konstatera att samhällets stödinsatser på många håll i landet är väldigt dåliga. De drabbade blir ofta svårt traumatiserade efter en olycka där man kanske förlorat någon nära anhörig och de får idag inte den hjälp de skulle behöva.

MADD har därför skapat ett projekt där två orter blivit pilotområden för en utveckling av ett bättre stöd när en olycka inträffar. Växjö i Kronobergs län och Torsby i Värmlands län utsågs till pilotområden som nu ska försöka förbättra insatserna till de drabbade.

Projektet har startat och går under namnet Kedjan. Vi ska bygga en väl fungerande stödkedja och därför har vi haft ett uppstartsmöte på varje plats. Närvarande var Polisen, BOJ Brottsofferjouren, Socialtjänsten, POSOM-gruppen, MADD, MHF och Räddningstjänsten. Diskussionerna inleddes med att vi presenterade rapporten ”Drabbad av rattfylleri” om dagens stödinsatser. Därefter hade vi en workshop där vi utgick från ett tänkt fall. Denna fallstudie blev utgångspunkten för hur vi skulle vilja skapa en Kedja av insatser för att stärka stödet för rattfylleridrabbade.

Det vi kom fram till är följande kedja av händelser:

  1. En dödsolycka inträffar på grund av alkohol eller droger.
  2. Räddningstjänsten/Polisen lämnar dödsbudet till anhöriga.
  3. Räddningstjänsten/Polisen kontaktar BOJ Brottsofferjouren.
  4. BOJ Brottsofferjouren närmar sig de drabbade och erbjuder ett lyssnande öra. Här skulle också MADD kunna spela en speciell roll inom BOJ i framtiden.

Vi pratade också om möjligheterna för att utveckla någon form av utbildning när det gäller stödpersoner som kan sätta sig in i domstolsförfarandet och därigenom ytterligare förstärka hjälpen genom rättsmaskineriet.

Grupperna kommer att samlas igen under augusti för att presentera en idé för genomförande. Därefter ska man arbeta i skarpt läge när en rattfylleriolycka inträffar inom deras område. Slutmålet är att skapa en lathund för samtliga län för att möjliggöra likadant stöd över hela landet.

Annonser