Ljusmanifestation

Ljusmanifestation med MHF Bergslagen, MADD & NBV

 

Den 1 november är det ljusmanifestation kl. 17.00 på Våghustorget i Örebro. Kvällen är till minne av de som har dött i sin beroendesjukdom. Manifestationen sker i samarbete med föreningarna Simon, Fenix 019, AHA och  MHF Bergslagen/MADD

NBV kommer under kvällen bland annat att hålla ett tal. Det kommer finnas personer på plats som lyssnar och vill ge stöd till dig som har frågor och funderingar eller om du vill dela med dig av din historia.

Inledningstal hålls av Anders Danielsson som är enhetschef på behandlingsenheten Vuxna på socialförvaltningen.

Ljusmanifestationen är ett samarbete med NBV

Välkommen!

Läs även detta inlägg på NBV:s hemsida här

Örebro-polis får pris för drograttfylleriinsatser


fg1ts2r1axjx5okb1aq5

Håkan Larsson vid Polisen Örebro tilldelas priset ”Årets polisinsats 2013” av MHF. Han uppmärksammas främst för sina insatser mot drograttfylleri. 

Håkan har i sitt arbete som polis visat stort engagemang och yrkeskunnande när det gäller insatser mot rattfylleri och drograttfylleri.

Han har arbetat för att utveckla polisens metoder och arbetssätt i trafiken för att stoppa drograttfulla förare. Som ett exempel kan nämnas fortbildningskursen ”Taktiskt arbete mot drograttfylleri” som har visat sig ge tydligt mätbara resultat bland de utbildade poliserna i olika län. Fler drogpåverkade förare har kunnat upptäckas med detta arbetssätt.

– Jag känner mig mycket hedrad. Priset är en drivkraft för mig att öka insatserna mot droger i trafiken, säger Håkan Larsson, som är först att ta emot MHF:s nyinstiftade pris.

– Vi hoppas att priset till Håkan Larsson också ska ses som ett erkännande för det framgångsrika kollegiala arbetet mot rattfylleri som sker inom polismyndigheten i Örebro län där han arbetar, säger Maria Bergström, MHF:s förbundsordförande som delade ut priset i samband med MHF:s årsmöte i helgen.

– MHF satsar just nu på att minska drograttfylleriet. Vi arbetar med aktörer i hela Norden för att hitta metoder och teknik som ger polisen bättre möjligheter att stoppa drogpåverkade i trafiken.

Priset för årets polisinsats har skapats av MHF som arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra polisens viktiga arbete med att förebygga rattfylleribrott, att upptäcka och gripa rattfyllerister samt att förmå dessa personer att frivilligt gå in i rehabilitering.

Motivering:
”Håkan Larsson tilldelas priset Årets Polisinsats för att ha visat stort engagemang och yrkeskunnande när det gäller insatser mot rattfylleri och drograttfylleri. Han är en eldsjäl som arbetat för att utveckla polisens metoder och arbetssätt i trafiken. Det arbetssätt han inspirerat sina kollegor till har fått mätbara resultat i att fler drogpåverkade förare kunnat upptäckas och rehabiliteras.”

Se även hela pressmeddelandet här:
http://www.mynewsdesk.com/se/mhf/pressreleases/oerebro-polis-faar-pris-av-mhf-919216