Kedjan – förstärkt stöd till de drabbade

Hand i hand

MADD har under våren påbörjat arbetet med att förstärka insatserna för de som drabbats av rattfylleri, vilket ju är MADDs huvuduppgift. Vi har utifrån forskningsrapporten ”Drabbad av rattfylleri” som tagits fram av Lars Olov Sjöström, MHF och Jörgen Lundälv, Umeå universitet kunnat konstatera att samhällets stödinsatser på många håll i landet är väldigt dåliga. De drabbade blir ofta svårt traumatiserade efter en olycka där man kanske förlorat någon nära anhörig och de får idag inte den hjälp de skulle behöva.

MADD har därför skapat ett projekt där två orter blivit pilotområden för en utveckling av ett bättre stöd när en olycka inträffar. Växjö i Kronobergs län och Torsby i Värmlands län utsågs till pilotområden som nu ska försöka förbättra insatserna till de drabbade.

Projektet har startat och går under namnet Kedjan. Vi ska bygga en väl fungerande stödkedja och därför har vi haft ett uppstartsmöte på varje plats. Närvarande var Polisen, BOJ Brottsofferjouren, Socialtjänsten, POSOM-gruppen, MADD, MHF och Räddningstjänsten. Diskussionerna inleddes med att vi presenterade rapporten ”Drabbad av rattfylleri” om dagens stödinsatser. Därefter hade vi en workshop där vi utgick från ett tänkt fall. Denna fallstudie blev utgångspunkten för hur vi skulle vilja skapa en Kedja av insatser för att stärka stödet för rattfylleridrabbade.

Det vi kom fram till är följande kedja av händelser:

  1. En dödsolycka inträffar på grund av alkohol eller droger.
  2. Räddningstjänsten/Polisen lämnar dödsbudet till anhöriga.
  3. Räddningstjänsten/Polisen kontaktar BOJ Brottsofferjouren.
  4. BOJ Brottsofferjouren närmar sig de drabbade och erbjuder ett lyssnande öra. Här skulle också MADD kunna spela en speciell roll inom BOJ i framtiden.

Vi pratade också om möjligheterna för att utveckla någon form av utbildning när det gäller stödpersoner som kan sätta sig in i domstolsförfarandet och därigenom ytterligare förstärka hjälpen genom rättsmaskineriet.

Grupperna kommer att samlas igen under augusti för att presentera en idé för genomförande. Därefter ska man arbeta i skarpt läge när en rattfylleriolycka inträffar inom deras område. Slutmålet är att skapa en lathund för samtliga län för att möjliggöra likadant stöd över hela landet.

MADD:s skolprojekt – årskurs 4 startar i höst

Protecting You Protecting MeProtecting You Protecting Me, som sedan tre år tillbaka drivs på en grundskola i Kalmar som pilotprojekt, går nu in på sitt fjärde år. Det är två år kvar tills utvärderingen ska genomföras av Örebro universitet. Resultatet kommer att avgöra om det går att göra en lyckad pedagogisk preventionsmodell för påverkan av barn. Om utvärderingen ser bra ut kommer MADD att försöka nå ut till samtliga skolor i landet med programmet.

PYPM utgår från den moderna hjärnforskningen. Det går ut på att studenter vid Linnéuniversitetet undervisar barn i grundskolan totalt 42 timmar under fem år. Programmet skapar på ett enkelt sätt skyddsfaktorer för kroppens viktigaste organ – hjärnan. Alkohol och andra droger är ämnen som gås igenom som en del av det preventiva arbetet. Programmets syfte är att skydda barnens hjärna genom att ge ny kunskap som medverkar till att skjuta upp debutåldern för alkohol.

Pilotprojektet är finansierat av Folkhälsoinstitutet.

Trafiknykterhetens Dag 2012


Polisen genomförde 47 511 utandningsprov över hela landet i samband med Trafiknykterhetens Dag. Totalt rapporterades 103 för rattfylleri. Av dem var 72 alkohol- och 31 drograttfylleri. Flest rapporterades i Stockholm och därefter kom Västra Götaland och Skåne.

Polisen i Västerort, Stockholm, fick förstärkning vid sin nykterhetskontroll av Kongliga Teknologkören. Polisen vinkade in bilister, utförde nykterhetskontroll och de som var nyktra fick som belöning en serenad sjungen för sig.

En av dem var Yvonne Persson som blev sjungen för av fem tjusiga unga män: ”Tack du ljuva bilist, för att du bakom ratten, är nykterist”.

– Åh vad trevligt, det här borde hända oftare! skrattade Yvonne.

Den tionde omgången av Trafiknykterhetens Dag 9 maj bjöd på aktivitet över hela landet. 297 olika slags manifestationer mot rattfylleri gjordes.

Rattfull tog Rickards liv

Det var den andra oktober 2011 som olyckan inträffade.

– Det är den värsta morgonen i hela vårt liv, när det knackar på dörren halv sex på morgonen och det står två poliser och en präst utanför dörren. Det finns inte ord. Man tror man lever i en dröm. Man går och väntar fortfarande nästan på att han ska komma, berättar Mats Sjöö, pappa till Rickard.

Lördagen den första oktober hade Rickard, 17 år, varit på fest i Örebro, och fick lift hem till Garphyttan. Men bilen kom i hög hastighet i en kurva på en 30-väg. Föraren körde av vägen, bilen voltade och flög ungefär fyra meter upp i luften innan den landade igen. Rickard Sjöö omkom på platsen.

– Rickard är ju med i våra tankar dygnet runt, det är ju så. Han finns på bild i varje rum i huset, säger Mats Sjöö.

Föraren uppmätte 1,23 promille alkohol i blodet vid olyckstillfället.

Varje år dör i snitt omkring 75 personer i Sverige på grund av alkohol i trafiken, enligt siffror som Trafikverket tagit fram åt Motorförarnas Helnykterhetsförbund. För Mats Sjöö och hans fru så har en väg framåt varit att delta i kampen mot rattfylleri. Genom sitt engagemang i föreningen Mothers Against Drunk Driving vill de sprida kunskap.

– Regeringen måste dels ge polisen mer resurser för att kunna vara ute mer på vägarna. Det är inte tillräckligt i dag. Sen måste det informeras mycket mer i skolor och på trafikskolor, för att få in i medvetandet hur farligt det är och hur fort livet kan ändras, säger Mats Sjöö.

Se filmklipp från SVT Tvärsnytt här

(från SVT)